0946.604.368

Tiệc nhẹ sau những giờ làm việc căng thẳng

Hỡi các đồng chí hãy gia nhập với Đại gia đình Green Vina để cùng vui chơi nào
Sau những giờ làm việc căng thẳng, làm giàu cho bản thân, làm giàu cho công ty thì chúng ta có những giây phút thư giãn, vui chơi, thể thao cùng nhau. Công ty đang chào đón các thành viên mới cho nhiều vị trí khác nhau.